medarbejderklausul

 

KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk

Kontakt SelskabsAdvokaterne for en drøftelse om medarbejderklausul

Medarbejderklausul 

 

En medarbejderklausul er en aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, at medarbejderen i en given periode efter medarbejderens fratræden af sin stilling hos arbejdsgiveren, ikke må medvirke til at virksomhedens øvrige medarbejdere forlader virksomheden. En medarbejderklausul forhindrer ikke, at medarbejderen kan tage ansættelse hos kunder eller konkurrenter til virksomheden, så længe medarbejderen undlader at kapre nogle af sine gamle kolleger.


Ifølge jobklausulloven kan medarbejderklausuler alene håndhæves over for medarbejderen, såfremt arbejdsgiveren tillige aftaler samt betaler kompensation til øvrige medarbejdere, som bliver begrænset i deres jobmuligheder på grund af den enkelte medarbejderklausul. Jobklausulloven stiller ikke krav om, at de medarbejdere som påtager sig medarbejderklausul skal have en kompensation for medarbejderklausulen, idet den pågældende medarbejder ikke bliver begrænset i sine jobmuligheder. Der opereres med to aftaler – medarbejderklausulen og aftalen med de(n) medarbejdere, hvis jobmuligheder begrænses af medarbejderklausulen. Hvis den sidstnævnte aftale ikke lever op til jobklausullovens krav, vil begge aftaler bortfalde, og arbejdsgiveren kan ikke håndhæve dem.

 

I den typiske medarbejderklausul er det anført, at en medarbejder ikke – direkte eller indirekte - må medvirke til, at virksomhedens øvrige medarbejdere forlader virksomheden. Men det er tvivlsomt at karakterisere indirekte medvirken til at øvrige medarbejdere forlader virksomheden – er det f.eks. medvirken i klausulens forstand, at man mødes med en gammel kollega og fortæller, at man er glad for sit nye arbejde? Eller er det først i det øjeblik, at den gamle kollega søger et job på ens nye arbejdsplads? Det er derfor vigtigt, at medarbejderklausuler indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvad der forstås med ordene ”medvirke” og ”ansætte”, så der ikke er tvivl.

 

En medarbejderklausul gælder i det aftalte tidsrum. Der er ingen øvre grænse for, hvor lang tid medarbejderklausuler kan vare.


Hvis du vil have nærmere rådgivning om medarbejderklausuler, kan du kontakte SelskabsAdvokaterne.